Online Katalog

Güvenlikte Telsiz Kullanımının Önemi

Güvenlikte Telsiz Kullanımının Önemi

Güvenlik insan hayatı boyunca çok önemli bir yer tutmaktadır. Güvenli bir iş, güvenli bir alan, güvenli ekipmanlar vb. kriterler genelde ilk tercih haline gelirler. Telsiz kullanımı bu alanda mihenk taşını oluşturmaktadır. Birimler ile mobil ağ dışında, kesintisiz ve kaliteli bir iletişim olması gerekir. Bu da telsiz kullanımı önemini teşkil eder.

Acil Durumlarda Telsiz Önemi

Günlük hayatta telsiz ile çalışmayanlar, haberleşme için cep telefonu kullanırlar. Günümüz şartlarında yeterince hızlı bir iletişim aracı olan cep telefonları, güvenlik alanlarında yeterli olmamaktadır. Bunun sebebi ise kaliteli bir iletişim uzağında, yavaş bir bağlantıdır. Acil bir durumda haberleşmek ihtiyacında kalındığı zaman, cep telefonunun önce en yakın baz istasyonuna bağlanıp sonra şebekeye ulaşması beklenir. Hele ki o baz istasyonu yoğun bir iletişim ağı içinde ise, anlaşılamayan boş bir bağlantı olacaktır. İşte bu durumlarda hele ki güvenlikte telsiz kullanımı en çok tercih edilen ve vazgeçilmeyen bir iletişim aracıdır.

Kesintisiz İletişim Kaynağı

Telsiz; kesintiye uğramadan, hızlı, net ve kablosuz radyo sinyalleri ile çalışan bir cihazdır. Frekanslar aracılığı ile iletişim kurulmaktadır. Genelde bir istasyon gönderme yaparken, diğer istasyon dinleme durumunda kalarak bağlantı sağlanır. Kaliteli iletişimin ilk tercihi olan bu cihazlar, hızlı ve kopmayan bağlantı ağı ile güven oluşturur. Kapsama alanlarının geniş olması ile de  ön plana çıkan telsizler güvenlik alanında kullanım rahatlığıyla tercih edilmektedir.

Afetler ve Arama Kurtarma Faaliyetleri Güvenliği

Afetler sonrası oluşturulacak güvenlik ağı da fazlasıyla önemlidir. Bu gibi doğal afetlerde mobil iletişim ağları kesintiye uğraması sebebi ile en güvenilir iletişim kaynağı telsizler olmaktadır. Afetlerde kusursuz ve hızlı iletişim ağı, birçok hayat kurtaracağından, önemi daha da artar. O anda bir bölgede olan tehlikeli ya da acil bir durum sekteye uğradan intikal şansı ister. Bu intikali kaliteli bir iletişim aracı olan telsizlerle yapmak zamandan kazandırmaktadır. Oluşacak kötü tabloyu net haberleşme ile yarıya indirme şansı, bu iletişim aracı ile olabilmektedir.

Şarj Bitme Sorunu Yok

Cep telefonlarının en önemli anlarda şarjının bitmesi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Acil bir durum, önemli bir an olsa bile bir anda kapanarak günlük hayatı etkileyebiliyor. Güvenlikte telsiz kullanımı şarjın uzun süre dayanması açısından belki de hayati bir önem teşkil eder. Uzun bir şarj böylesine bir alanda bütün iletişimi kolaylaştıracaktır.  Analog telsizler, sim kartlı bas/konuş telsizler ve dijital telsizler ile her zaman kesintisiz bir iletişim imkânı elde edebilir ve güvende hissedebilirsiniz. İletişiminizin yarım kalmaması, güvenliğin ve güvenilirliğin sorunsuz devam etmesi alçısından telsizlerin önemi son derece büyüktür. Çocukların ve ailenizin de güven içinde olması için, telsiz cihazlarınız son derece işlevseldir ve günün her anında kullanılabilir türden ürünlerdir.