Online Katalog

Telsiz Kullanımı İle İlgili Merak Edilen Her Şey

Telsiz Kullanımı İle İlgili Merak Edilen Her Şey

Haberleşme maksadıyla yıllarca bazı yöntemler kullanıldı. Bu yöntemler bir tarafın iletmek istediği mesajı diğer tarafa ileterek asırlardır süregelen haberleşmenin sürekliliğini sağlamış bulunmaktadır. Haberleşme yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntem telsiz kullanımı olmuştur. Telsiz kablosuz bir cihaz olup haberleşme işlemini sürekli olarak yerine getirmektedir. Belli frekans aracılıklarıyla irtibat kuran kişilerin haberleşmenin yapılabilmesi için aynı frekansta olması gerekiyor. Kabloya ihtiyaç olmadan iletişim yapılmaktadır. Yayın yapabilme özelliği de bulunan bu cihazlar bazı ülkelerde iki yönlü radyo olarak kullanılır. 

Telsiz kullanımı sırasında bir istasyonun diğer istasyonu dinleme modunda bulunması şarttır. Çünkü telsizin genel işleyişi budur. Bu haberleşme cinsine simplex haberleşme denilir ve iki istasyonun da aynı frekansta bulunması gerekir. Farklı frekansları esas alan haberleşme cinsi de duplex haberleşme olarak isimlendirilmiştir. 

Telsiz İle Haberleşmenin Gerçekleşmesi 

Bir telsizde haberleşmenin gerçekleşebilmesi için iki telsizin aynı anda aynı frekanslarda çalışarak birbiriyle iletişim halinde olmak zorundadır. Haberleşme verici frekanstan çıkan kablo ve sinyallerin alıcıya ulaşması ile gerçekleşerek mümkün olmaktadır. 

Telsizin İcadı

19. yüzyılın sonlarına doğru gelişim gösteren telsiz çalışmaları 1864 yılında başlamış ve bu çalışmalar 1896 yılında tamamlanarak ilk telsiz bağlantısı haberleşme konusunda ilk adımlarını atmıştır. 20. yüzyıldan sonra insanlar için haberleşmede büyük kolaylık sağlayan telsiz günümüzde halen kullanılmaktadır. 

Amatör Telsizcilik Nedir?

Amatör telsizci haberleşmeyi hobi olarak yapan ve bundan hiçbir çıkar sağlamayan kişilere verilen addır. Bu kişiler de sürücü belgesi gibi telsiz kullanım belgesi bulundurmak zorundadır. Amatör telsizci olabilmek için kanun ve yönetmeliklerde bulunan temel istasyonlardaki elektronik verilerin bilinmesi zorunlu kılınmıştır. Bu kişilerde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de doğal afet gibi olağanüstü durumlarda ne yapılması gerektiğini bilmelidir.  

Neden Amatör Telsizci Olmalısınız?

Amatör telsizciler frekanslar aracılığıyla dünyanın her yerindeki insanlar ile iletişim kurabilmektedir. Bu özelliği ile amatör telsizciler uzun mesafeler arası iletişimi hızlı bir şekilde kurarak iletişimin sürekliliğini sağlamaktadırlar. 

Peki, Amatör Telsizci Belgesi Almak Zor mudur?

A ve B amatör telsizci belgesi almak sanıldığı kadar zor değildir. B tipi amatör telsizci mors bilgisine gerek duyulmayan sınavla kolayca alınabilecek bir belgedir. 

A Sınıfı Telsiz Belgesi Nasıl Alınır?

A sınıfı telsiz kullanma belgesi alabilmek için mors bilgisine sahip olmak gerekiyor. A sınıfı dünyanın her yerindeki insanlarla iletişim kurabilme yetkisine sahiptir. Fakat B sınıfında böyle bir özellik söz konusu değildir. 

Sınav İçin Nereye Başvuru Yapılması Gerekiyor?

 Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yılda iki kere sınav düzenleyerek telsizcilere kullanım belgesini sınavda yeterli olduğu takdirde veriyor. Başvurular için e devletten form doldurarak para yatırma işlemi gerçekleştirildikten sonra sınava katılacak adaylar davet ediliyor. Sınavı geçen adaylar belgenin kullanımını elde etmiş bulunuyor.