Online Katalog

Telsizleri Yönetmeliğe Göre Kimler Kullanabilir

Telsizleri Yönetmeliğe Göre Kimler Kullanabilir

Telsizler, iletişimin sağlanması ve korunması ve haberleşme sisteminde önemli bir yer tutuyor. Telsizlerin içeriği ve özellikleri kadar kimler tarafından kullanılacağı ve hangi kriterlere sahip olunması önem kazanmıştır. Telsizler kimlerin ve hangi kriterlere uygun olarak kullanacakları net bir şekilde yönetmelikte belirtilmiştir.

Telekomünikasyon sistemlerinde telsizlerin kullanım prosedürleri de belirlenmiş ve bu doğrultuda hareket edilmesi beklenmiştir aynı zamanda kullanım koşulları ve durumlarının da belirli yönetmelik ile sınırlandırılması da mevzu bahis olmuştur. Bu yüzden telsizler aynı zamanda çeşitli şartlara tabi tutulmuştur diyebiliriz.

Telsizlerin Kullanım İzni

Amatör telsiz cihazları kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınmış Amatör Telsizcilik Belgesi  sahipleri tarafından 18/07/2009 tarih ve 27292 sayılı Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’nde belirtilen ve var olan kriterlere (frekans bandı, kuvvet ve anten gibi) uygun koşullara sahip olmak, işletmeci ve telsiz kullanıcılarının telsiz sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik teşebbüse sebep olmamak şartıyla kullanılması söz konusu olmuştur.

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET)Cihazları hakkında var olan yönetmelik ise; kullanım gayesine göre önceden belirlenmiş olan frekans bandlarında ve kuvvet limitlerinde çalışan öteki sistemlerde elektro manyetik girişime neden olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanımı görülen, kurum tarafından belirlenmiş olan teknik düzenlemeler kapsamında ele alınmıştır.

Telsiz Çeşitleri ve İzinleri

Telsizler lisanslı ve lisanssız olma özelliklerinin yanı sıra dijital ya da analog olma gibi farklı kriterlere sahiptir. Telsiz kullanıcıları cihazın veya sistemlerini kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilmiş olan esaslara uygunluk göstererek hükmü kurmak veya kullanmak mecburiyetindedir ibaresi yer almıştır. Yer alna bu kriterlere uyulması ve gerektiği şekilde hareket edilmesi vurgulanmıştır.

Telsiz çeşitleri ve mesafelerin uzaklık yakınlık boyutuna göre kalite kontrollerinin sağlanması iletişimin sorunsuz bir şekilde sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır. Firma ve kurumlar özel güvenlik işlemleri esnasında telsiz kullanımını gerçekleştirirken hassasiyet ve özenli bir şekilde davranırlar. Telsiz kullanım maddeleri telsiz kurma ve kullanma izni dâhilinde telsiz ruhsatnamesi ve kullanımına ilişkin başlıklı madde gereğince dikkatli bir şekilde hareket edilir.

Telsizlerin Kullanım Alanları

Telsizlerin kullanım alanı park, bahçe, alışveriş merkezleri, kalabalık olan ve kontrolün sağlanması gereken etkinliklerin gerçekleştirildiği ortamlarda kullanılması esas ve şart hale gelmiştir. Güvenliğin sağlanması ve iletişimin hızlı bir şekilde aksamadan devam edebilmesi için telsiz kullanımına önem verilmiştir. Aynı zamanda telsiz kullanımı yapılırken çeşitli izin ve belgelerin alınması ve bu kapsamda güvenli bir şekilde kullanımının sağlanması gerekir.

Telsizler kullanım özellikleri ve içerikleri bakımından bireysel ya da çoklu kişilerle iletişim kurulmasına destek olurken belirtilen kriterlerin özelliklerine uyum sağlanması da beklenir. Var olan hava koşullarına göre de dayanıklılık ve kalite seçeneği değişiklik gösterebilen telsizler kullanım alanında var olan şartlara göre de yeniden düzenlenmesi yapılır. Kimler tarafından kullanılabileceği ve özellikle gerekli izinler dahilinde olması önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.