Online Katalog

Telsizler İçin Ruhsat Nasıl Alınır?

Telsizler İçin Ruhsat Nasıl Alınır?

 

Haberleşmede kullanılan kablosuz cihaza telsiz denir. Sağlıklı bir iletişim kurmak isteyenlerin telsizlerinin aynı frekans aralığında bulunması gerekir. Telsiz kullanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin bu konuda yetkili merciler ile başvuru dilekçesi ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda ruhsat işlemlerinin tamam mı alması gerekir. Alınan ruhsatla beraber cihazı kurma ve kullanma izni alınarak frekans tahsisi yapılır.

Telsiz ruhsatı almak isteyen kişilerin Telsiz İşletme Müdürlüğünden ruhsat alması zorunludur. Bu doğrultuda ülkemizde elektronik haberleşme kanunu maddeleri gereğince telsiz kullanıcılarının zorunlu olarak telsiz ruhsatnamesi bulundurması gerekir. Kişiler ve kurumlar tarafından kullanılacak tesisler ruhsatnamede belirtilen hükümler doğrultusunda kullanılır.

Telsiz Ruhsatnamesi İçin Gerekli Evraklar

  • Telsiz cihazına ait fatura
  • Yurtdışından alınmış telsizler için gümrükten geçiş için alınan beyanname sureti
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tüzel kişiler için Ticaret Odası kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi belgeleri istenir.
  • Dernekler için alınacak olan telsizlerin ruhsatı için ise dernek tüzüğü ve imza sirküleri istenen belgeler içerisinde yer alır.

Tekne Telsiz Ruhsatı

Türk bayraklı teknelerin telsiz cihazı bulundurmak ve kurmak istedikleri takdirde Telsiz İşletme Müdürlüğünden onaylı ruhsatı bulundurmak mecburiyetindedir. Alınan ön müsaade sonucunda teknede haberleşmeyi sağlamak amacıyla telsiz kullanılabilir. Ön müsaade için gerekli belgeler içerisinde tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, kullanılan telsizlerin BTK tarafından onaylı olması gibi kriterler yer alır.

Kimler Telsiz Kullanabilir

Haberleşme için tercih edilen cihazlardan biri de son dönemlerde kullanılan akıllı telsizlerdir. Pek çok sektörde sağlıklı ve güvenilir bir iletişim için ilgili yönetmelikte belirtilen kurallar doğrultusunda telsiz ile iletişim sağlanır. Telsiz kullanım alanı her geçen gün artış gösteriyor. Taşımacılıktan lojistiğe, güvenlik ekiplerinden pek çok kuruma kadar telsiz kullanılır. Telsiz kullanmak isteyen kişilerin öncelikle bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Her iki tahsis arasında iletişimin kurulabilmesi için aynı frekans aralığında bulunması gerekir. Telsizlerin yoğun olarak kullanıldığı kurumlar içerisinde kolluk kuvvetleri gelir. Güvenlik güçleri tarafından kullanılan telsizlerin kendine özgü bir çalışma prensibi bulunur. Ülkemizde telsiz frekans aralığını belirleyen kurumun ismi Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumudur.

Telsiz Kullanma Belgesi Nasıl Alınır?

Telsiz kullanma belgesi almak isteyen amatör telsizciler sınav süreci ile ilgili her türlü bilgiyi ilgili birimlerden alarak bu doğrultuda hazırlık süreçlerini tamamlamış olurlar. Telsiz genel müdürlüğü tarafından yapılan duyurular doğrultusunda gerekli belgeler tamamlanarak teslim edilir. Amatör telsizcilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Amatör telsizcilik belgesini almak için düzenlenen sınavı kazanmak ve devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak gerekir. Amatör telsizcilik belgesi alanlar istasyon kurmak için gerekli eğitimleri almalı ve ilgili bir yerlere müracaat etmelidir. Değerlendirmeye alınan müracaatlar daha sonra sonuçlanır ve amatör telsiz ruhsatnamesi alınır.